Kodeks etyki zawodowej

Zarząd MIRBUD S.A. dążąc do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz podnoszenia prestiżu Spółki opracował i przyjął Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika.

Celem niniejszego Kodeksu jest wyznaczenie właściwego kierunku rozwoju kultury organizacyjnej Spółki zarówno w relacjach międzypracowniczych, jak również w relacjach zewnętrznych z interesariuszami Firmy.

Stałe przestrzeganie zasad i wartości etycznych jest podstawowym źródłem sukcesu każdej firmy, umożliwiającym z jednej strony budowę jej pozytywnego wizerunku na rynku, a z drugiej – wzmocnienie identyfikacji pracowników ze Spółką Firmą, dzięki czemu wzrasta efektywność wykonywanej przez nich pracy.

 

Do pobrania:

Kodeks etyki zawodowej (pdf)