Police Countyquarters

Police Countyquarters

public utility buildings

Status: completed
  • Project owner: Skarb Państwa - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
  • Surface area: 3.000 m2
  • Completion date: 2020