Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny

obiekty edukacyjne i sportowe

Status: trwająca

Budowa hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

  • Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Powierzchnia: 11.000 m2
  • Data zakończenia: 2020