Certyfikaty

Spółka posiada certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez TUV CERT o stosowaniu systemu zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

  • budownictwo ogólne, inżynieria lądowa, budowa dróg i autostrad, budowa obiektów przemysłowych;
  • wynajem maszyn sprzętu budowlanego i taboru transportowego.

Numer rejestracyjny certyfikatu AC090 100/0820/2329/2014 – ważny do 2020-07-10