Grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej MIRBUD wchodzą:

Spółka-Matka Grupy Kapitałowej. Firma pod nazwą MIRBUD działa nieprzerwanie na polskim rynku budowlanym od 1988 roku. Spółka w 2008 zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od tego czasu powstaje Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą spółki specjalizujące się w realizacji dotychczas wykonywanych przez MIRBUD kontraktów, jak PBDiM Kobylarnia (inżynieria drogowa), czy JHM DEVELOPMENT S.A. (budownictwo mieszkaniowe). W skład Grupy Kapitałowej wchodzą również: Marywilska 44 Sp z o.o. (wynajem powierzchni komercyjnych) oraz EXPO Mazury S.A. (obiekt konferencyjno-targowy). Najmłodszą ze spółek jest MIRBUD Ukraina, która od 2018 roku realizuje kontrakty budowlane we wszystkich segmentach budownictwa na Ukrainie.

PBDiM Kobylarnia S.A. to spółka zależna MIRBUD, specjalizująca się w budowie dróg i mostów, produkcji mas mineralno-bitumicznych oraz wynajmie sprzętu budowlanego. Do Grupy MIRBUD dołączyła w 2010 roku.

www.kobylarnia.pl

Spółka zależna JHM DEVELOPMENT S.A. realizuje inwestycje w zakresie budowy oraz sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jej przedmiotem działalności jest również kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Powstanie Spółki w 2008 roku zapoczątkowało proces budowy Grupy Kapitałowej MIRBUD.

www.jhmdevelopment.pl

Spółka Marywilska 44, jako spółka zależna JHM DEVELOPMENT S.A. jest właścicielem i zarządza największym centrum handlowym w obrębie M.S. Warszawy. Powstanie Spółki w 2010 roku zapoczątkowało proces budowy Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.


www.marywilska44.waw.pl

Expo Mazury to spółka zarządzająca centrum kongresowo-wystawienniczym w Ostródzie. To największy tego typu obiektu w północno-wschodniej Polsce, a zarazem drugi pod względem powierzchni w kraju. Powierzchnia centrum wynosi obecnie blisko 58 tys. mkw. (powierzchnia wystawiennicza ponad 40 tys. mkw), a powierzchnia konferencyjna ponad 2 tys. m2.

www.expomazury.pl

Spółka ТОВ «MIPБУД» założona w 2018 r. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Ukrainy w zakresie m.in. budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budowy dróg i kolei, wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, prac wykończeniowych i architektonicznych.

30 lat historii, najważniejsze kontrakty i kamienie milowe w rozwoju MIRBUD S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej przedstawia krótki film: