Kariera

Młodzi, kreatywni i dynamiczni pracownicy podchodzący do swoich obowiązków z dużą odpowiedzialnością są największym kapitałem naszej firmy. Zatrudniamy otwartych na nowe wyzwania absolwentów, jak i inżynierów z doświadczeniem zawodowym. Praca w Mirbud S.A. to interesujące zadania, wyzwania oraz możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z innymi pracownikami.

Szukamy ludzi, którzy potrafią identyfikować się z firmą, w której pracują, którzy widzą sens tego, co robią i z zadowoleniem realizują kolejne projekty i zadania. Liczy się dla nas prawdziwe zainteresowanie wykonywaną pracą.

Jeżeli:

 • ukończyłaś/ukończyłeś z dobrymi wynikami studia inżynierskie lub magisterskie,
 • szukasz pracodawcy, który przedstawi Ci plan kariery dopasowany indywidualnie do Twoich umiejętności i doświadczenia,
 • potrafisz rozpoznać szanse i wykorzystać je,

wyślij na adres Spółki swoją aplikację.

Jeśli będziemy mogli zaoferować Ci pracę w naszym gronie od zaraz - zaprosimy Cię na spotkanie. Gdybyśmy jednak w tej chwili nie potrzebowali Twojego wsparcia, to nic straconego, ponieważ na pewno Twoja aplikacja zostanie umieszczona w naszej bazie danych i wrócimy do niej w przyszłości.

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:
(kliknij czerwoną strzałkę obok oferty, aby poznać jej szczegóły)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie procesów realizowanych budów,
 • współudział w przygotowywaniu ofert dla Inwestorów,
 • współpraca z Kierownikami Budów i Kierownikami Kontraktów w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji,
 • udział w przekazaniu dokumentacji projektowej oraz terenu budów innym podwykonawcom,
 • nadzór i kontrola zgodności robót budowlanych z wymaganiami umów, dokumentacją i obowiązującymi przepisami,
 • konsultowanie zagadnień technicznych z kierownictwem prowadzonych budów,
 • kontrola postępu robót na budowach w stosunku do harmonogramu, oraz informowanie o zagrożeniach dla terminowego zakończenia robót,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących robót, w tym zatwierdzanie ofert na roboty i dostawy przedstawiane przez podwykonawców,
 • organizowanie narad technicznych zwoływanych na budowach,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do minimalizacji kosztów inwestycyjnych, wytwarzania oraz eliminowania strat, poprawy efektywności.

WYMAGANIA I KOMPETENCJE ZAWODOWE:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum 10 lat doświadczenia w pracy, w tym 5 lat na stanowiskach dyrektorskich,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,
 • komunikatywna znajomość minimum jednego języka obcego,
 • wysokie umiejętności zarządcze, interpersonalne i komunikacyjne,
 • poczucie odpowiedzialności.


OFERUJEMY:

 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędny pakiet narzędzi pracy (telefon, laptop, samochód).


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule:  Dyrektor techniczny.
wraz z następującą klauzulą:
    
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • udział w organizowaniu i nadzorowaniu prac podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania, jak i przestrzegania przepisów BHP
 • bieżąca realizacja zadań zleconych przez Kierownika kontraktu
 • prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót
 • koordynowanie procesu prawidłowego obiegu dokumentacji projektowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynier budownictwa
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi programów Norma Pro, AutoCad, Pakietu Office (Word, Excel)
 • zaangażowanie w realizowane projekty
 • dokładność, sumienność oraz dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu
 • dyspozycyjność na wyjazdy w delegacje

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • możliwość rozwoju zawodowego

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Inżynier budowy / kontraktu.

wraz z następującą klauzulą:
    
Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie procesu rozpoczęcia budowy,  
 • przygotowanie planu zamówień materiałów i urządzeń związanych z budową,
 • przygotowanie oraz kontrola harmonogramu robót budowlanych,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji,
 • koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie,
 • ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu i kierownikiem budowy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne / budowlane,
 • znajomość obsługi komputera: Auto Cad, MS Office,  
 • sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Inżynier budowy – A1.


wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika robót branżowych w zakresie robót wod - kan i odwodnieniowych w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót branżowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podwykonawców, usługodawców oraz własne zespoły robocze, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • monitoring kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • tworzenie oraz kontrola budżetu,
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Kontraktu oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo mostowe,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót branżowych,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, mile widziana znajomość programów MS Project i AutoCad,
 • doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu,
 • elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót branżowych – A1.


wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika d/s kontraktowych i roszczeń w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • nadzorowanie i koordynowanie stosowania się do warunków umowy,
 • przygotowywanie, nadzorowanie i koordynowanie roszczeń Wykonawcy,
 • nadzorowanie obiegu i kontrolowanie treści korespondencji,
 • sprawdzanie wyceny robót zamiennych, dodatkowych oraz roszczeń pod względem merytorycznym,
 • sprawdzanie i weryfikowanie korespondencji z podwykonawcami pod kątem wystąpienia wzajemnych roszczeń,
 • odpowiedzialność za terminowe przygotowywanie korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem i Zamawiającym,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu, Kierownikiem Budowy, Kierownikami robót oraz Nadzorem i Zamawiającym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku przy projektach infrastrukturalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i negocjacji,
 • konsekwencja w realizowaniu podjętych działań,
 • zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik d/s kontraktowych i roszczeń – A1.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika technicznego w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji kontraktu zgodnie z umową,
 • nadzorowanie i koordynowanie stosowania się do warunków umowy,
 • zarządzanie dokumentacją projektową i powykonawczą,
 • nadzorowanie i koordynowanie, uaktualnianie i monitorowanie harmonogramu robót oraz planu płatności,
 • nadzorowanie i koordynowanie przygotowywania raportów miesięcznych, tygodniowych i dziennych,
 • zgłaszanie robót zamiennych i dodatkowych,
 • sprawdzanie wyceny robót zamiennych, dodatkowych oraz roszczeń pod względem wartościowym,
 • prowadzenie rejestru robót zamiennych, dodatkowych oraz roszczeń,
 • koordynowanie wewnętrzne procedur obiegu dokumentów i wymianę informacji,
 • monitorowanie dokumentów prowadzonych przez poszczególnych Kierowników pod względem zgodności z wymaganiami warunków umowy,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Kierownikami robót oraz Nadzorem i Zamawiającym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku przy projektach infrastrukturalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i negocjacji,
 • konsekwencja w realizowaniu podjętych działań,
 • zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik techniczny – A1.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika d/s jakości / inżyniera materiałowego w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór nad jakością w oparciu o wymagania kontraktu,
 • sprawdzanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i Procedur Ogólnych (GP),
 • odpowiedzialność za przygotowanie wniosków materiałowych, PZJ - ów oraz receptur mieszanek i przedstawianie ich inżynierowi,
 • optymalizacja doboru materiałów pod względem ekonomicznym, wprowadzanie na kontrakt rozwiązań zamiennych i dokonywanie optymalizacji technologicznej,
 • podejmowanie skutecznych działań w egzekucji ustalonego z kierownictwem zespołu poziomu jakości,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych,
 • sporządzanie planu badań na podstawie dokumentacji kontraktowej,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru robót Podwykonawców,
 • nadzór nad realizacją badań zgodnie ze specyfikacjami, zleceniami, normami i ustaleniami ze Zleceniodawcą,
 • ocena dostawców,
 • interpretacja wyników, rozwiązywanie problemów w obszarach technologicznych,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem budowy, Kierownikami robót oraz Nadzorem i laboratorium Inwestora.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym budowlanym lub pokrewnym,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie nadzoru technologicznego nad produkcją MMA,
 • znajomość: metodyki badań kruszyw, mieszanek MMA, betonów i stabilizacji,
 • umiejętność pracy w zespole i negocjacji,
 • konsekwencja w realizowaniu podjętych działań,
 • zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik d/s jakości / inżynier materiałowy – A1.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika d/s rozliczeń w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • nadzorowanie i koordynacja terminowego rozliczenia z Zamawiającym wykonywanych robót,
 • nadzorowanie i koordynacja terminowego rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych,
 • sprawdzanie ilości wykonanych robót,
 • terminowe przygotowywanie dokumentów sprzedaży do Zamawiającego ( badania, geodezja),
 • przygotowywanie kart obmiarów,
 • przygotowywanie o występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności Inżyniera,
 • sprawdzanie zatwierdzenia obmiarów,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru robót Podwykonawców,
 • wystawianie certyfikatów płatności Podwykonawcom,
 • prowadzenie zestawienia wykonania i rozliczenia Podwykonawców,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu, Kierownikiem budowy, Kierownikami robót oraz Nadzorem i Zamawiającym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku przy projektach infrastrukturalnych,
 • umiejętność pracy w zespole i negocjacji,
 • konsekwencja w realizowaniu podjętych działań,
 • zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik d/s rozliczeń – A1.


wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie robót mostowych w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót mostowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podwykonawców, usługodawców oraz własne zespoły robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • tworzenie oraz kontrola budżetu,
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Kontraktu oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo mostowe,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót mostowych,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, mile widziana znajomość programów MS Project i AutoCad,
 • doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu,
 • elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót mostowych – A1.

wraz z następującą klauzulą:  
  
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie robót drogowych w ramach realizowanego projektu budowlanego,
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót drogowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podwykonawców, usługodawców oraz własne zespoły robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót, kosztów budowy oraz dokumentacji technicznej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • tworzenie oraz kontrola budżetu,
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Kontraktu oraz Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo drogowe,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,\
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót drogowych,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, mile widziana znajomość programów MS Project i AutoCad,
 • doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i współpracującego zespołu,
 • elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane zadania,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót drogowych – A1.

wraz z następującą klauzulą:   
 
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie budżetem kontraktu, zapewnienie założonego wyniku finansowego (marży) oraz cash flow,
 • monitorowanie realizacji budżetu i stałe szukanie możliwości poprawy założonej marży,
 • optymalizacja kosztów i zasobów,
 • zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy),
 • odpowiedzialność za terminowe zakończenie kontraktu i sprzedaż inwestycji do Klienta.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu budownictwo drogowe/ogólne,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu w  branży budowlanej przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa drogowego,
 • bardzo dobra znajomość procedur kontraktowych FIDIC,
 • ugruntowana wiedza z zakresu zarządzania finansami i kontroli kosztów,
 • doświadczenie w kontaktach z inwestorem i prowadzeniu negocjacji handlowych,
 • umiejętność menedżerska na wysokim poziomie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem: Zdzisław Artur Stoiński na adres: stoinski@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik kontraktu – A1.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • planowanie i kierowanie wykonania robót elektrycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • współpraca z kierownikami projektów i kierownikami robót innych branż;
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej;
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym;
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji;
 • gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski.


Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.


Kontakt:

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót elektrycznych.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • ustalanie zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami;
 • kontrolowanie podwykonawców wszystkich branż i specjalności zgodnie z zawartym kontraktem oraz dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • raportowanie do przełożonego o postępie robót.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budownictwo;
 • minimum 5-letnie doświadczenie przy samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika kontraktu;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę kontraktową;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik kontraktu - Świnoujście.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac na budowie;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót przez podwykonawców;
 • monitorowanie harmonogramu realizacji prac;
 • ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami;
 • kontrolowanie podwykonawców wszystkich branż i specjalności zgodnie z zawartym kontraktem oraz dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową –  na stanowisku kierownika;
 • raportowanie do przełożonego o postępie robót.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budownictwo;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy przy samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej;
 • samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy.     


Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: Kierownik budowy / kierownik kontraktu - Bydgoszcz.

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • ścisła współpraca z dostawcami;  
 • przygotowywanie zamówień i umów;
 • tworzenie harmonogramu dostaw;
 • koordynowanie dostaw i transportu;
 • tworzenie raportów i analiz;
 • praca na terenie całego kraju.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – budowlane, logistyczne lub ekonomiczne;
 • znajomość i doświadczenie w branży budowlanej – warunek konieczny;  
 • umiejętności negocjacyjne i analityczne;
 • dobra znajomość MS Excel i aplikacji biurowych;
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych;
 • sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem SAP;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą pracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: kadry@mirbud.pl z adnotacją w tytule: specjalista d/s zaopatrzenia – woj. łódzkie / mazowieckie

wraz z następującą klauzulą:
    
• Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu (CV) w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Mirbud S.A.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie wycen w programie do kosztorysowania Norma Pro lub MS Excel w branży budowlanej,
 • samodzielne wykonanie obmiarów do wycen na podstawie dokumentacji projektowej,
 • pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów,
 • przygotowywanie harmonogramów,
 • praca w Skierniewicach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie lub średnie techniczne,
 • minimum roczne doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • biegła znajomość oprogramowania „Norma Pro”, „Autocad”, Pakietu Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasową,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kosztorysant

Zakres obowiązków:
 • kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami;
 • kontrolowanie podwykonawców wszystkich branż i specjalności zgodnie z zawartym kontraktem oraz dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • raportowanie do przełożonego o postępie robót.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budownictwo;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy przy samodzielnym kierowaniu robotami;
 • budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, szczególnie przy realizacji obiektów biurowych i hotelowych;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;
 • w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kierownik Budowy.

Zakres obowiązków:
 • organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • współpraca z kierownikami projektów i kierownikami robót innych branż;
 • przygotowywanie dokumentacji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym;
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń na stanowisku kierowniczym;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych w pełnieniu samodzielnej funkcji kierownika robót elektrycznych;
 • umiejętność kosztorysowania;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji.
Oferujemy:
 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót elektrycznych / Inżynier robót elektrycznych.   

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Zakres obowiązków:
 • organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • kontrola i rozliczanie prac podwykonawców oraz odbiory wykonywanych robót;
 • ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu i kierownikiem budowy

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym;
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera: AutoCad, MS Office;
 • sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji

 

Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres: kadry@mirbud.com.pl


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."