Kariera

Młodzi, kreatywni i dynamiczni pracownicy podchodzący do swoich obowiązków z dużą odpowiedzialnością są największym kapitałem naszej firmy. Zatrudniamy otwartych na nowe wyzwania absolwentów, jak i inżynierów z doświadczeniem zawodowym. Praca w Mirbud S.A. to interesujące zadania, wyzwania oraz możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z innymi pracownikami.

Szukamy ludzi, którzy potrafią zidentyfikować się z firmą, w której pracują, którzy widzą sens tego, co robią i z zadowoleniem realizują kolejne projekty i zadania. Liczy się dla nas prawdziwe zainteresowanie wykonywaną pracą.

Jeżeli:

 • ukończyłaś/ukończyłeś z dobrymi wynikami studia inżynierskie lub magisterskie,
 • szukasz pracodawcy, który przedstawi Ci plan kariery dopasowany indywidualnie do Twoich umiejętności i doświadczenia,
 • potrafisz rozpoznać szanse i wykorzystać je,

wyślij na adres Spółki swoją aplikację.

Jeśli będziemy mogli zaoferować Ci pracę w naszym gronie od zaraz - zaprosimy Cię na spotkanie. Gdybyśmy jednak w tej chwili nie potrzebowali Twojego wsparcia, to nic straconego, ponieważ na pewno Twoja aplikacja zostanie umieszczona w naszej bazie danych i wrócimy do niej w przyszłości.

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:
(kliknij czerwoną strzałkę obok oferty, aby poznać jej szczegóły)

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie wycen w programie do kosztorysowania Norma Pro lub MS Excel w branży budowlanej,
 • samodzielne wykonanie obmiarów do wycen na podstawie dokumentacji projektowej,
 • pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów,
 • przygotowywanie harmonogramów,
 • praca w Skierniewicach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie lub średnie techniczne,
 • minimum roczne doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
 • biegła znajomość oprogramowania „Norma Pro”, „Autocad”, Pakietu Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasową,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kosztorysant

Zakres obowiązków:
 • kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową;
 • ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami;
 • kontrolowanie podwykonawców wszystkich branż i specjalności zgodnie z zawartym kontraktem oraz dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP;
 • prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • raportowanie do przełożonego o postępie robót.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budownictwo;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy przy samodzielnym kierowaniu robotami;
 • budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, szczególnie przy realizacji obiektów biurowych i hotelowych;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;
 • w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kierownik Budowy.

Zakres obowiązków:
 • organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • współpraca z kierownikami projektów i kierownikami robót innych branż;
 • przygotowywanie dokumentacji.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym;
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń na stanowisku kierowniczym;
 • minimum 5 - letnie doświadczenie w realizacji obiektów kubaturowych w pełnieniu samodzielnej funkcji kierownika robót elektrycznych;
 • umiejętność kosztorysowania;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji.
Oferujemy:
 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.


Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót elektrycznych / Inżynier robót elektrycznych.   

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Zakres obowiązków:
 • planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • nadzór i koordynacja robót podwykonawców,
 • udział w procesie ofertowania,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe w specjalności sanitarnej,
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • min. 5-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@mirbud.com.pl z adnotacją w tytule: Kierownik robót sanitarnych / inżynier instalacji sanitarnych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Zakres obowiązków:
 • organizacja i koordynacja prac elektroinstalacyjnych na budowie;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót;
 • kontrola i rozliczanie prac podwykonawców oraz odbiory wykonywanych robót;
 • ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu i kierownikiem budowy

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym;
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera: AutoCad, MS Office;
 • sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji

 

Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres: kadry@mirbud.com.pl


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."