Orzeł Rzeczpospolitej

MIRBUD S.A. znalazł się w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej – Lista 500 oraz uzyskał nagrodę główną - Orła Rzeczpospolitej, w kategorii "Handel, usługi, infrastruktura".

Lista 500 jest już XIV edycją Największych Firm Rzeczpospolitej. Liście 500 towarzyszą Orły Rzeczpospolitej – nagrody dla firm najlepszych i najefektywniejszych. Szansę na nagrodę główną mają jedynie przedsiębiorstwa legitymujące się zyskiem i dodatnimi kapitałami własnymi. Kapituła przyznająca nagrody, brała pod uwagę stabilność firm, zdolność do rozwoju, rentowność kapitałów własnych, marżę EBITDA oraz dynamikę przychodów na jednego zatrudnionego. W ocenie dynamiki uwzględniono wzrost przychodów oraz intensywność inwestowania.