Perły Polskiej Gospodarki

Perły Polskiej Gospodarki 2012

MIRBUD S.A. otrzymał zaszczytny tytuł Perły Polskiej Gospodarki 2012 w kategorii „Perły Duże”  za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Wyróżnienie przyznawane jest przez wydawcę anglojęzycznego miesięcznika Polish Market najlepiej działającym firmom w Polsce.

Na liście laureatów jubileuszowego X rankingu znalazły się przedsiębiorstwa, które zostały poddane badaniom prowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu. Szereguje on firmy według dynamiki i efektywności wykorzystywania przez nie zasobów kapitału, środków produkcji oraz pracy, posługując się przy tym siedmioma międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim.  Perłą Polskiej Gospodarki  zostaje uznane przedsiębiorstwo, które spełnia minimum każdego z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności.