Historia

MIRBUD S.A. należy do grona największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Firma na swój wizerunek pracuje od 1988 roku. Wtedy właśnie, obecny główny akcjonariusz – Jerzy Mirgos – rozpoczął działalność gospodarczą w branży budowlanej. Doświadczenie zdobywane latami przyczyniło się do zbudowania silnego przedsiębiorstwa z profesjonalną załogą oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

Dzisiaj MIRBUD S.A. fo jedna z największych firm budowlanych w Polsce, roczne przychody Grupy Kapitałowej MIRBUD przekraczają 1 miliard złotych. Spółka jest jedną z nielicznych i jedyną tej wielkości w pełni polską firmą w branży.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych dat z życia spółki, które stały się kamieniami milowymi w jej rozwoju.

 

Niemal 15-letnia praktyka pozwoliła spółce MIRBUD rozpocząć w 2002 roku realizację kontraktów wyłącznie jako Generalny Wykonawca. Spółka realizuje coraz więcej inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego oraz mieszkaniowego, związanych m.in.: z budową hal sportowych, obiektów handlowych czy też robotami drogowymi.

W 2004 roku nastąpił wzrost przychodów, a działalność firmy poszerzono o usługi transportowe i wynajem sprzętu. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oraz jego rosnąca renoma sprawiły, że MIRBUD stał się znaczącym wykonawcą robót drogowych zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.

Sukcesywnie spółka MIRBUD poszerzała swoje portfolio, dopisując do długiej listy prestiżowych inwestycji budowy centrów handlowych i logistycznych. W 2005 roku MIRBUD notuje ponad trzykrotny wzrost przychodów ze sprzedaży usług budowlanych. Spółka potwierdza swój profesjonalizm budując centrum handlowo-logistyczne w Wólce Kosowskiej o powierzchni ponad 40 tys. m2.

W 2005 roku działalność spółki zostaje doceniona - MIRBUD otrzymuje wydawany przez TUV CERT certyfikat Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2000.

W 2006 roku rozpoczęto realizację zamierzeń deweloperskich. Spółka MIRBUD dokonuje zakupu gruntów w celu budowy budynków mieszkalnych, jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Szeroki profil działalności, umożliwiający dywersyfikację przychodów oraz ich stabilny wzrost, przyczynił się do rozwoju firmy, umacniając jej pozycję na rynku robót montażowo-budowlanych, drogowych i deweloperskich.

Władze spółki, mając na uwadze dalszą poprawę wyników finansowych oraz szerokie plany rozwojowe dotyczące wprowadzenia MIRBUDU na Giełdę Papierów Wartościowych, podejmują decyzję o zmianie formy własności. Od października 2006 roku MIRBUD zostaje Spółką Akcyjną.

Władze spółki, mając na uwadze dalszą poprawę wyników finansowych oraz szerokie plany rozwojowe dotyczące wprowadzenia MIRBUDu na Giełdę Papierów Wartościowych, podejmują decyzję o zmianie formy własności. Od października 2006 roku MIRBUD zostaje Spółką Akcyjną.

W tym samym roku MIRBUD S.A. pojawia się po raz pierwszy w rankingu Gazel Biznesu. Spółka otrzymuje prestiżowy tytuł przyznawany przez dziennik „Puls Biznesu”, potwierdzając tym samym przynależność do elitarnego grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. 

W 2007 roku MIRBUD S.A. notuje 100% wzrost przychodów, podwajając dotychczasowy wynik finansowy. Wdraża realizację planów dotyczących działalności deweloperskiej spółki. Dynamiczny rozwój sektora usług budowlanych owocuje m.in.: realizacją kompleksu biurowo – produkcyjnego dla PCO w Warszawie, cynkowni ogniowej w Rawie Mazowieckiej dla firmy FAM, hali obsługi logistycznej w Wólce Kosowskiej dla GDII Polska, hali sportowej w Mławie oraz rozbudową pawilonu handlowego w Łodzi dla firmy Black Red White.

Spółka przygotowuje się również do debiutu na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Nie bez znaczenia pozostają plany dotyczące zmiany siedziby spółki – w 2007 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę zlokalizowaną przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach.

Działalność MIRBUD S.A.  zostaje po raz kolejny doceniona – dziennik „Puls Biznesu” nagradza spółkę drugi rok z rzędu tytułem Gazeli Biznesu w kategorii najdynamiczniej rozwijających się firm.

W 2008 roku pomimo trwającego kryzysu gospodarczego rynków finansowych MIRBUD S.A. realizuje przyjętą strategię rozwoju, jednocześnie zwiększając swoje przychody. Przystępuje do wykonania jednego z największych kontraktów w historii swojej działalności – rozbudowy dla spółki Sybilgroup - centrum handlowego „Maximus” w Nadarzynie. Ponadto wśród rozpoczętych przedsięwzięć pod szyldem MIRBUD S.A. uwagę zwraca budowa hali magazynowej z częścią biurową w Skierniewicach dla firmy VOG Polska oraz centrum handlowo – biurowego w Jabłonowie, przebudowa hali logistycznej w Wólce Kosowskiej dla GD Poland, rozbudowa  fabryki KONGSKILDE w Kutnie oraz budowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 14 w Łowiczu.

W połowie 2008 roku zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie developerskim przejmuje  spółka zależna - JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o., której wyodrębnienie ze struktur MIRBUD S.A. było odpowiedzią na potrzeby prężnie rozwijającego się rynku nieruchomości.

Dywersyfikacja działalności stała się gwarantem stabilności powstałej Grupy Kapitałowej z MIRBUD S.A. jako jednostką dominującą.

29 grudnia 2008 roku MIRBUD S.A. debiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Debiut giełdowy jest uhonorowaniem 20-lecia działalności przedsiębiorstwa.

Do listy zrealizowanych kontraktów MIRBUD S.A. dopisuje rozbudowę wartego ponad 100 mln zł* Centrum Handlowego „Maximus”.

Działalność firmy zostaje po raz kolejny dostrzeżona przez środowiska samorządowe oraz ekonomiczne. W 2009 roku MIRBUD S.A. zostaje nadany tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice. Wyróżnienie przyznano z uwagi na dynamiczny rozwój firmy, która jako jeden z największych pracodawców w regionie promuje miasto w kraju oraz jest gwarantem stabilnego zatrudnienia.

W 2010 roku MIRBUD S.A. podpisuje kolejne prestiżowe kontrakty. Spółka buduje salon i stację serwisową dla samochodów marki Mercedes w Strykowie o wartości ponad 59 mln zł, Centrum Produkcyjno-Filmowe dla ATM Studio w Warszawie o koszcie realizacji przekraczającym 45 mln zł oraz realizuje umowę opiewającą na niemal 54,5 mln zł dotyczącą Centrum Naukowego dla Uniwersytetu Warszawskiego.  Prowadzi także prace, jak lider Konsorcjum przy obwodnicy Ełku, której koszt realizacji wynosi 128,8 mln zł.

Sukcesywny rozwój spółki podkreśla uroczyste otwarcie nowej siedziby MIRBUD S.A.

W 2010 roku do Grupy MIRBUD dołącza spółka zależna od JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o. – Marywilska 44 Sp. z o.o., która jest właścicielem i zarządza największym kompleksem hal targowych w obrębie M.S. Warszawy.

Grupa MIRBUD zostaje także poszerzona o Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni, specjalizujące się w wykonawstwie robót drogowych oraz produkcji mas bitumicznych.

Pod koniec 2010 roku JHM DEVLOPMENT Sp. z o.o. przekształca się w Spółkę Akcyjną.

MIRBUD S.A. znajduje się na liście polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość rynkową i zostaje uhonorowana Diamentem Forbesa.

MIRBUD S.A. 2011 rok rozpoczyna od podpisania umowy na budowę Centrum Nanotechnologii dla Politechniki Gdańskiej. Przystępuje również do kompleksowego wykonania wartej 45 mln zł hali wystawienniczo-targowej na potrzeby Międzynarodowych Targów Lubelskich. Zawiera również kontrakt dotyczący powstania Centrum Handlowego Bawełnianka w Bełchatowie, którego aneksowana wartość wynosi ponad 108 mln zł.

Kilka miesięcy później podpisuje umowę o wartości ponad 79 mln zł dotyczącą budowy Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur Arena w Ostródzie.

Do listy realizowanych inwestycji MIBRUD S.A. dopisuje także budowę marketu budowlanego dla Bricoman Polska.

Spółka przystępuje również do realizacji najbardziej prestiżowej inwestycji wzbogacając portfolio o budowę hotelu marki Double Tree by Hilton, należącej do Hilton Worldwide. Za sprawą umowy opiewającej na 184,5 mln zł w Warszawie powstaje jedno z największych centrów kongresowo-konferencyjnych w Polsce.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni zostaje przekształcone w Spółkę Akcyjną.

Działalność MIRBUD S.A., jej wyniki finansowe oraz profesjonalizm ponownie zostają dostrzeżone przez środowiska opiniotwórcze. Spółka drugi rok z rzędu zostaje uhonorowana Diamentem Forbesa. Zajmuje także III miejsce w województwie łódzkim w rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2011 – klasyfikacji dużych firm odgrywających znaczącą rolę w swoim regionie.

Kalendarz prac MIRBUD S.A. na 2012 rok uwzględnia m.in. wybudowanie trzech inwestycji o łącznej wartości niemal 64 mln zł - obiektu handlowo-usługowego Media Markt Gdynia Pustki Cisowskie, Galerii Mistrza Jana w Węgrowie oraz budynku magazynowo-biurowego w Mysłowicach-Brzezince na zlecenie Como DEVELOPMENT 7.

MIRBUD S.A. zostaje także wykonawcą wartego ponad 71 mln zł przedsięwzięcia w ramach realizacji Centrum Handlowo—Usługowego wraz z obiektami typu DOM i OGRÓD w Chojnicach.

Spółka zależna należąca do Grupy MIRBUD - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. podpisało umowę o wartości 35 mln zł dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo (etap I – Iwięcino – Dąbki).

Spółka zawarła również kontrakty o łącznej kwocie 45 mln zł na budowę hali handlowej w gminie Lesznowola oraz Centrum Handlowego w ramach realizacji Retail Parku w Grudziądzu.

Spółka znalazła się w rankingu „Rzeczpospolitej” – Lista 500 uzyskując w kategorii „Handel, Usługi, Infrastruktura” nagrodę główną – Orła Rzeczpospolitej. To zaszczytne wyróżnienie oprócz MIRBUD S.A. wręczono tylko dwóm innym polskim spółkom.

Trzeci rok z rzędu MIRBUD S.A. otrzymała również tytuł Diament Forbesa w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln zł w województwie łódzkim.