Akcjonariusze

Struktura własności kapitału zakładowego MIRBUD S.A. na dzień 26 marca 2019 r.

 

Akcjonariusz

Liczba posiadanych  akcji

Udział w kapitale zakładowym

Jerzy Mirgos

34 159 333

41,41%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

10 193 049

12,36%

Pozostali akcjonariusze

38 140 118

46,23%

Razem

82 492 500

100,00%

 

Nazwa podmiotuKapitał zakładowy w tys. zł.

Udział MIRBUD  S.A. w kapitale zakładowym

JHM DEVELOPMENT S.A.

173 000

86,28%

MIRBUD - KAZACHSTAN Spółka z o.o

632

100%

PBDiM KOBYLARNIA S.A.

1 000

100%

EXPO MAZURY S.A.

116 928

63,29%

ТОВ «MIPБУД»

52100%

 

Nazwa

Ilość posiadanych akcji

Udział w kapitale

MIRBUD

10 000 000

100%

Razem

10 000 000

100%

 

Nazwisko i imię / Nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale

MIRBUD S.A.

74 000 000

63,28%

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

100

0,00%

PBDiM KOBYLARNIA S.A.

39 427 900

40,68%

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

3 500 000

3,00%

RAZEM

116 928 000

100,00%

 

Nazwa

Liczba akcji

Udział w kapitale

MIRBUD S.A.

59 707 787

86,30%

Jerzy Mirgos

4 305 000

6,20%

Pozostali akcjonariusze

5 187 213

7,5%

Razem

69 200 000

100,0%

 

Nazwa podmiotu

Kapitał zakładowy w tys. zł

Udział JHM DEVELOPMENT S.A. w kapitale zakładowym

Marywilska 44 Sp. z o.o.

70 000

100,00%

JHM 1 Sp. z o.o.

8 941

100,00%

JHM 2 Sp. z o.o.

10 300

100,00%

JHM 3 Sp. z o.o. w likwidacji

5

100,00%

 

Struktura akcjonariatu

Liczba udziałów

Udział w kapitale

JHM DEVELOPMENT S.A.

1 339 800

100%

RAZEM

1 339 800

100%