JHM DEVELOPMENT publikuje wyniki roczne

JHM DEVELOPMENT właśnie publikowała raport roczny za 2018 rok z działalności skonsolidowanej i jednostkowej. To był rekordowy czas w 11-letniej historii naszej spółki zależnej.

Ponad 143 miliony zł przychodu z działalności skonsolidowanej, w tym 98 mln z działalności deweloperskiej i odpowiednio: 17,5 mln zysku netto z działalności skonsolidowanej oraz 10,5 mln zł z działalności deweloperskiej. Takie wyniki były możliwe m.in. dzięki rekordowo wysokiej sprzedaży mieszkań oraz komercjalizacji Parku Handlowego MARYWILSKA 44. Więcej informacji na temat wyników i wydarzeń w 2018 roku w JHM DEVELOPMENT można znaleźć w poniższej prezentacji:

Szczegółowe dane finansowe można znaleźć w opublikowanych raportach tutaj: